РП1 – Синтез на изходни моделни стъкла и керамики

РП1 – Синтез на изходни моделни стъкла и керамики

РП1 – Синтез на изходни моделни стъкла и керамики

1st January 2018

Начало и край на работния пакет: от Месец 01 до Месец 06

Посветен на синтеза на изходните моделни стъкла и керамики. Ще бъдат получени моделни стъкла с различна кристализационна способност и ще бъдат синтезирани подходящи керамики с висока кристализационна способност. Ще бъде закупена и пусната в действие преса за студено изостатично пресоване и ще се определят оптималните пресови налягания за всяка от получените фракции. Ще бъдат проведени тестове с DTA и XRD, след което ще се работи за получаване на подходящи серии от изходни фракции, които ще са основа за всички следващи изследвания в проекта. Предвижда се да бъдат получени стъкла със значителна разлика в кристализационната способност, отговарящи на всяка една от трите основни групи синтеровани стъкло-керамики, както и получаване на керамични състави, подходящи за спичане в традиционни и микровълнови пещи, при които част от фазообразуването протича при охлаждане.

From Gallery

rp3-cut
rp4-cut
rp2-cut
rp1-cut
Picture7-cut
Picture6-cut