• Проект H19/7
  "Теория и приложение на синтер-кристализация"
  (Фонд Научни Изследвания)

  Изследвания
 • Проект H19/7
  "Теория и приложение на синтер-кристализация"
  (Фонд Научни Изследвания)

  Работни Пакети
 • Проект H19/7
  "Теория и приложение на синтер-кристализация"
  (Фонд Научни Изследвания)

  Галерия

Резюме на проекта

Синтер-кристализацията нa стъклени прахове или зърна е алтернативна техника за получаване на стъкло-керамики. При него спичането и кристализацията протичат едновременно и в един и същ температурен интервал. Поради това информацията за взаимовръзката между тях е от фундаментално значение за разбирането и контрола на синтеза.
Основната цел на настоящия проект е създаването на обща теория, която да успее да разграничи и да обясни различните случаи на синтер-кристализация на база на кристализационната способност на изходните стъкла и на използвания фракционния състав.

Прочети още
Cover-sinter
Синтероване и разпенване на пено-стъклокерамика с високо температурна микроскопия

  • Снимки
  • Видеоклипове
  • Графики
  • Експериментални резултати
  • Интервюта
ГАЛЕРИЯ
2
Института
4
Лаборатории
12
участници

Публикации и доклади

Stress-induced Pore Formation and Phase Selection in a Crystallizing Stretched Glass

Fokin V.M., Karamanov A., Abyzov A. S., Schmelzer J. W. P. and Zanotto E. D.

Viscous phase silicate processing

Müller, R., Reinsch, S.

Induced crystallization porosity and properties of sintered diopside and wollastonite glass-ceramics

Karamanov, A. and Pelino, M.

проф. Александър Караманов

професор , доктор

Уебсайт

Българска Aкадемия на Науките
Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”
Секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали”

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 19
 • Общ брой научни публикации и патенти: 125
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 56
 • Брой цитати на научните публикации: над 1500
 • Брой научни публикации от последните пет години: 22
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 16
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: над 800
доц. Иван Георгиев

доц. Иван Георгиев

доцент, доктор

Call: (+359 2) 972-2915

Email: ivan.georgiev@parallel.bas.bg

доц. Георги Авдеев

доц. Георги Авдеев

доцент, доктор

Call: (+359 2) 979-2534

Email: g_avdeev@ipc.bas.bg

доц. Драгомир Тачев

доц. Драгомир Тачев

доцент, доктор

Call: (+359 2) 979-2570

Email: dtachev@ipc.bas.bg

доц. Богдан Рангелов

доц. Богдан Рангелов

доцент, доктор

Call: (+359 2) 979-2533

Email: rangelov@ipc.bas.bg