РП3 – Комплексни изследване на структурата на получените образци

РП3 – Комплексни изследване на структурата на получените образци

РП3 – Комплексни изследване на структурата на получените образци

1st January 2019

Начало и край на работния пакет: от Месец 13 до Месец 30

Свързан е с комплексно изследване на структурата на получените стъкло-керамики и керамики с томографски анализ и със сканираща електронна микроскопия. Ще бъде получена детайлна информация за морфологията и разпределението на отделената кристална фаза при промяна на състав и гранулометрия. Ще се изследва промяната на образуваните при синтер-кристализацията пори по форма и размер, тяхното разпределение в образците и съотношението между остатъчни пори и кристалзационно предизвикани пори. Ще бъдат създадени критерии за разграничаване на остатъчните пори от кристализационно предизвиканите пори. Очаква се да бъдат направени изводи за приложимостта на идеята за образуване на кристална кора с критичен размер за обяснение на различните случаи на синтер-кристализация. Ще се организира международна среща за обобщаване на резултатите от РП1 и РП2.

From Gallery

rp3-cut
rp4-cut
rp2-cut
rp1-cut
Picture7-cut
Picture6-cut