Екип

проф. Александър Караманов

професор , доктор

Уебсайт

Българска Aкадемия на Науките
Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”
Секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали”

  • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 19
  • Общ брой научни публикации и патенти: 125
  • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 56
  • Брой цитати на научните публикации: над 1500
  • Брой научни публикации от последните пет години: 22
  • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 16
  • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: над 800
доц. Иван Георгиев

доц. Иван Георгиев

доцент, доктор

Call: (+359 2) 972-2915

Email: ivan.georgiev@parallel.bas.bg

доц. Георги Авдеев

доц. Георги Авдеев

доцент, доктор

Call: (+359 2) 979-2534

Email: g_avdeev@ipc.bas.bg

доц. Драгомир Тачев

доц. Драгомир Тачев

доцент, доктор

Call: (+359 2) 979-2570

Email: dtachev@ipc.bas.bg

доц. Богдан Рангелов

доц. Богдан Рангелов

доцент, доктор

Call: (+359 2) 979-2533

Email: rangelov@ipc.bas.bg

Емилия Караманова

Емилия Караманова

химик

Call: (+359 2) 979-2552

Email: ekarama@ipc.bas.bg

Стела Атанасова

Стела Атанасова

доктор

Call: (+359 2) 979-2533

Email: statanasova@ipc.bas.bg

Александра Камушева

Александра Камушева

химик

Call: (+359 2) 979-2552

Email: askamusheva@ipc.bas.bg

Кати Аврамова

Кати Аврамова

доктор

Call: (+359 2) 979-2552

Email: kavramova@ipc.bas.bg

Искра Атанасова

Искра Атанасова

химик

Call: (+359 2) 979-2533

Email: ipiroeva@ipc.bas.bg

Николай Йорданов

Николай Йорданов

доктор, асистент

Call: (+359 2) 979-2552

Email: njordanov@ipc.bas.bg

Станислав Харизанов

Станислав Харизанов

доктор, главен асистент

Call: (+359 2) 972-6794

Email: sharizanov@parallel.bas.bg

Международни Партньори

University of Modena and ReggioEmilia, Italy

Department of Engineering „Enzo Ferrari“

Виж всички