Стела Атанасова

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.11

Контакти

Call: (+359 2) 979-2533

Email: statanasova@ipc.bas.bg

Стела Атанасова

доктор

Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“, БАН
Лаборатория „Електронна микроскопия и микроaнализ”

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 3
 • Общ брой научни публикации: 18
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 13
 • Брой цитати на научните публикации: 15
 • Брой научни публикации от последните пет години: 12
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 12
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 11

Образование

 1. 2015

  Доктор

  Геологически институт „Страшимир Димитров“, БАН
 2. 1997-1999

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-Географски факултет

Заемани длъжности за последните пет години

 1. от 10-2015 до момента
  Оператор на електронна техника
  Лаборатория „Електронна микроскопия и микроaнализ”, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“, БАН
 2. от 10-2012 до 10-2015
  Асистент
  Лаборатория „Електронна микроскопия и микроaнализ Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“, БАН

Научни награди и членство в научни организации

 • 1999
  Втора награда
  Национален конкурс за научна разработка "Земята позната и непозната"
 • 2003
  Трета награда
  Национален конкурс за научна разработка „Земята позната и непозната”
 • Най-добро представяне на семинара
  Първи научен семинар на младите учени и докторанти от ИФХ