Станислав Харизанов

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.2

Контакти

Call: (+359 2) 972-6794

Email: sharizanov@parallel.bas.bg

Станислав Харизанов

доктор, главен асистент

Българска Академия на Науките
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии &
Институт по Математика и Информатика

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 3
 • Общ брой научни публикации: 14
 • От тях с импакт фактор и импакт ранг: 11
 • Брой цитати на научните публикации: 41
 • Брой научни публикации от последните пет години: 10
 • От тях с импакт фактор и импакт ранг: 8
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 24

Образование

 1. 08/2007–10/2011

  Доктор

  Jacobs University Bremen, Германия
 2. 09/2005–02/2008

  Магистър

  Jacobs University Bremen, Германия

Заемани длъжности за последните пет години

 1. 02/2017 – досега
  Главен Асистент
  ИМИ-БАН
 2. 10/2016 – досега
  Главен Асистент
  ИИКТ-БАН
 3. 05/2016 – 02/2017
  Асистент
  ИМИ-БАН
 4. 11/2014 – 09/2016
  Асистент
  ИИКТ-БАН
 5. 11/2011 – 10/2013
  Пост-Докторант
  University of Kaiserslautern, Германия
 6. 11/2011 – 10/2013
  Пост-Докторант
  Fraunhofer ITWM, Кайзерслаутерн, Германия

Научни награди и членство в научни организации

 • 2004
  3-та награда
  11-та Международна студентска математическа олимпиада (IMC), Скопие, Македония
 • 2002
  3-та награда
  9-та Международна студентска математическа олимпиада (IMC), Варшава, Полша
 • 2000
  Участник
  Лятна изследователска школа (RSI'00), MIT, Кеймбридж, Масачузетс, САЩ
 • 1999
  Първо място
  Турнир на Градовете, Малоярославетц, Русия
 • 1998
  Златен медал
  Втора младежка балканиада по математика (JBMO), Атина, Гърция
 • от 2015
  Член
  Дружество по индустриална и приложна математика (SIAM)
 • от 2006
  Член
  Съюз на математиците в България (СМБ)