доц. Иван Георгиев

Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.2

Контакти

Call: (+359 2) 972-2915

Email: ivan.georgiev@parallel.bas.bg

доц. Иван Георгиев

доцент, доктор

Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН)
секция „Научни пресмятания“
Институт по математика и информатика (ИMИ-БАН)
секция „Математическо моделиране и числен анализ“ (частичен трудов договор)

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 4
 • Общ брой научни публикации: 45
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 33
 • Брой цитати на научните публикации: 32
 • Брой научни публикации от последните пет години: 31
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 24
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 22

Образование

 1. 2007

  Доктор

  ВАК
 2. 1999

  Магистър

  СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Главен асистент
  ИМИ-БАН
 2. Постдокторант
  Институт по изчислителна и приложна математика (RICAM-AAS)
 3. Постдокторант
  ИИКТ-БАН
 4. Доцент
  ИИКТ-БАН
 5. Доцент
  ИМИ-БАН

Научни награди и членство в научни организации

 • 2006
  Награда "Иван Евстратиев Гешов"
  БАН
 • от 2007
  Секретар
  Дружество по индустриална и приложна математика (SIAM)
 • от 2008
  Заместник председател на секция
  Съюз на математиците в България (СМБ)
 • от 2012
  Член
  Дружество по приложна математика и механика (GAMM)
 • от 2013
  Член
  Американско математическо дружество (AMS)
 • от 2015
  Член
  БиоМатематика и Научни Изчисления (БМНИ) на СМБ
 • от 2015
  Член
  Българската секция на SIAM (BGSIAM)