РП2 – In-situ паралелни изследвания на процесите на синтероване и кристализация

РП2 – In-situ паралелни изследвания на процесите на синтероване и кристализация

РП2 – In-situ паралелни изследвания на процесите на синтероване и кристализация

1st July 2018

Начало и край на работния пакет: от Месец 07 до Месец 24

Основава се на in-situ паралелни изследвания на процесите на синтероване и кристализация и ще включва основно изследователските техники на оптична дилатометрия, DTA и високотемпературен XRD при не-изотермични и изотермични условия. Ще бъде определено съотношението между процента на образуваната кристална фаза, водеща до кристализационно свиване и процента на образуваната кристална фаза, водеща до кристализациопнна порьозност при различни състави и фракции. В допълнение ще бъде определена активиращата енергия на спичане и кристализация. Ще бъде създаден модел за оценка на способността за синтер-кристализация. Ще бъде определен и процента кристална фаза, при който се преустановява синтероването и кристализационното свиване при различни състави и фракции.

From Gallery

rp3-cut
rp4-cut
rp2-cut
rp1-cut
Picture7-cut
Picture6-cut