РП4 – Изследване на образци, получени при микровълново нагряване

РП4 – Изследване на образци, получени при микровълново нагряване

РП4 – Изследване на образци, получени при микровълново нагряване

1st January 2020

Начало и край на работния пакет: от Месец 31 до Месец 36

Ще се базира на изследване на образците, получени при микровълново нагряване и на обобщаване на получените резултати от изпълнение на проекта. Ще бъдат избрани подходящи състави с висока кристализационна способност и подходящ фракционен състав за изследвания с микровълново нагряване. Ще бъдат сравнени структурата и свойствата на образците, получени при микровълново нагряване с тези, получени при традиционната синтер-кристализация. Обобщаването на всички получени резултати, както предвидената обща теория на синтер-кристализацията ще бъдат в основата на работата на заключителната международна работна среща. Всички оригинални резултати ще бъдат публикувани в специализирани международни списания с висок импакт фактор.

From Gallery

rp3-cut
rp4-cut
rp2-cut
rp1-cut
Picture7-cut
Picture6-cut